Aktuality
03
09
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry; Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny za zaknihované akcie a sdělení dalších potřebných údajů Představenstvo společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 (dále též jen „Společnost“), oznamuje dle § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svým akcionářům, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 29.8.2019, rozhodla o přeměně všech akcií Společnosti, tj. všech emitovaných listinných akcií na jméno na zaknihované akcie. Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hod., ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit společnosti identifikaci majetkového účtu včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., na který mají být akcie zaevidovány. V Olomouci dne 3.9.2019 Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
13
01
Implementace BIM - nově tvoříme budovy jako komplexní prostorový a informační model včetně zařízení TZB
01
07
Přijmeme projektanta TZB - ZTI, UT a VZT. Vysokoškolské vzdělání, autorizace v oboru a praxe vítány
30
06
Otevřena "cyklověž" v Přerově Cyklověž
29
09
Olomoucká zoo postaví nový Africký pavilon
11
03
Domov seniorů-Olomouc, poklepání základního kamene

02
07
Zoo Olomouc zpřístupnila nový pavilon levhartů mandžuských, který projektovali naši architekti. Podívat se na něj můžete i v referencích.
01
07
Představujeme Vám nový design našich stránek.

 

Kontaktní údaje

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Tylova 1136/4
772 00 Olomouc

sekretariát 585 206 060
fax 585 227 166
alfaprojekt(zavinac)alfaprojekt.com

© 2013 Alfaprojekt Olomouc a. s.