Program I.

Název projektu: Zvyšováním kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc,a.s. jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00109

Období realizace: 1.1.2011 – 31.3.2012

Článek 1:

Důvod proč jsme se rozhodli prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů pro podání projektové žádosti v rámci OP LZZ je, že chceme tvořit kvalitní architektury evropské úrovně s využíváním nejnovějších poznatků. Chceme se neustále zlepšovat v tom co děláme a chceme být pilířem rozvoje architektury v České republice.
Projekt s registračním číslem CZ.1.04/1.1.04/60.00109 a s názvem „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, a.s. jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti“je financován z prostředků ESF a ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen dne 1.1.201 a potrvá do 31.3.2012.
Do projektu jsou zařazeni zaměstnanci společnosti z pozic management, vedoucí projektanti, projektanti, správce sítě, pracovníci plánografie. V rámci obecného vzdělávání se část zaměstnanců proškolí v technické angličtině a počítačových dovednostech (Adobe Ilustrátor, AutoCAD, MS Excel pro středně pokročilé apod.)

Bylo vyhlášeno výběrové řízení, aby byl vybrán ten nejlepší dodavatel vzdělávacích služeb. Vítězem výběrového řízení se stal uchazeč TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.

Článek 2:

Naše společnost Alfaprojekt Olomouc a.s. se dne 1. 1. 2011 zapojila do projektu Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Alfaprojekt Olomouc, a.s. jejich vzděláváním ve specifických postupech v projektové činnosti (reg. č. CZ.1.04/1.1.04/60.00109), který končí 31. 3. 2012. Celková délka realizace projektu je tedy 15 měsíců a dotace, kterou jsme obdrželi, byla ve výši 2 080 587,50 Kč. Vzdělávací program, do kterého jsme se zapojili, se nazývá Operační program lidské zdroje zaměstnanosti a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společnost se do procesu vzdělávání zapojila proto, protože působí v oboru, který se neustále vyvíjí v návaznosti na vývoj potřeb klientů, neustály vývoj světových trendů a celkové modernizaci. Alfaprojekt Olomouc a.s. zajišťuje různé stupně projektových dokumentací a svou činnost směřuje hlavně na zpracovávání projektů průmyslové, občanské a bytové výstavby. Jednou z hlavních priorit společnost je zajistit klientovi full servis v oblasti služeb, a proto pomáhá prostřednictvím své inženýrské činnosti například získat rozhodnutí o povolení staveb, včetně stavebního dozoru. Více informací o našich službách a společnosti je uvedeno na našich webových stránkách www.alfaprojekt.com. Cílová skupina, která se v rámci výše zmíněného projektu vzdělává, je složena z 24 zaměstnanců různých oddělení. Kurzy, které absolvovali a budou ještě do konce projektu absolvovat, jsou zaměřena na specifika používaná ve společnosti. Pro lepší představu čtenářů, se jedná například o oblast specifických postupů a metod projektování, metodiky tepelně technických výpočtů a norem, vytváření stavebních plánů při použití speciální metodiky zakreslování, vytváření a modernizace technických postupů v členitém půdorysu, výztuže netradičních stavebních konstrukcí apod. Všechny tyto oblasti byly navrženy právě podle zjištěných potřeb cílové skupiny, aby vedly k jejich užitku, zefektivnění práce a zvýšení kvalifikace v daném oboru. Podle prozatímních výsledků vede realizace projektu k dosažení stanovených cílů a realizační tým společně s vedením společnosti sleduje spokojenost zaměstnanců s novými informacemi a poznatky, které prostřednictvím něj získávají. Od začátku realizace projektu se výrazně zlepšili služby a produkty zaměstnanců do takové míry, že společnost přemýšlí do budoucna rozšířit nabídku poskytovaných služeb. To je také důvod, proč se nebráníme dalším zajímavým výzvám, které nám dopomůžou ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců, a tím know-how naší společnosti.

 

Kontaktní údaje

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
17. listopadu 1215/2a
772 00 Olomouc

sekretariát 585 206 060
fax 585 227 166
alfaprojekt(zavinac)alfaprojekt.com

© 2013 Alfaprojekt Olomouc a. s.