Program II.

Název projektu:  Vzdělávání a prohlubování všeobecných i odborných znalostí zaměstnanců za účelem zvýšení kvalifikace zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti.

Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.02/35.01101

Období realizace:  1.11.2010 – 31.10.2012

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Cílem projektu spolufinancovaným z fondů je nadále zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců v souvislosti s měnícími se podmínkami a praktikami v oboru a posílit konkurenceschopnost společnosti. Těchto cílů chceme dosáhnout vytvořením vzdělávacího systému jako nástroje, který umožní zaměstnancům zvýšit jejich kvalifikační úroveň, potažmo jejich adaptabilitu a zaměstnanost. Vzdělávání je zajištěno odběrem služeb od externích profesionálních vzdělávacích agentur. Projekt je zaměřen na školení v oblasti měkkých dovedností a IT gramotnosti, jazykové vybavenosti a na odborné kurzy v oblastech jako právo, finance a dále jsou obsahem projektu jednotlivé profesní kurzy. Důraz je kladen na rozvoj dovedností zaměstnanců především v oblasti IT, která je nejdynamičtěji se rozvíjejícím komponentem nejenom v naší společnosti.
Cílovou skupinu tvoří všichni zaměstnanci společnosti, tedy 37 pracovníků zaměstnaných v managementu, administrativě a projektové činnosti společnosti.

 

Kontaktní údaje

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
17. listopadu 1215/2a
772 00 Olomouc

sekretariát 585 206 060
fax 585 227 166
alfaprojekt(zavinac)alfaprojekt.com

© 2013 Alfaprojekt Olomouc a. s.