Projekt
Projekt
Aktuality
16
05
Představenstvo akciové společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Olomouc, 17. listopadu 1215/2a, PSČ 779 00, IČ : 25 84 92 80 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 16.06.2022 ve 14,00 hodin do zasedací místnosti ve 2. NP sídla společnosti v Olomouci, 17. listopadu 1215/2a.
19
08
Představenstvo akciové společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 svolává na den 22.9.2021 MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU ve 14,00 hodin do zasedací místnosti ve 2. N.P. na ulici 17. listopadu 1215/2a v Olomouci. Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady 3. Návrh na změnu sídla firmy a provedení změny ve stanovách firmy 4. Diskuse 5. Závěr Prezentace akcionářů bude probíhat 22.9.2021 od 13,30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionáři při prezentaci předloží doklad totožnosti. Zmocněnec akcionáře se vedle dokladu totožnosti prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem s určením rozsahu zmocnění. Jednání bude přítomna notářka paní JUDr. Vlasta Audyová. V Olomouci 19.8.2021 za představenstvo společnosti Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva
03
09
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry; Výzva akcionářům k předložení akcií za účelem výměny za zaknihované akcie a sdělení dalších potřebných údajů Představenstvo společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 (dále též jen „Společnost“), oznamuje dle § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svým akcionářům, že valná hromada Společnosti, která se konala dne 29.8.2019, rozhodla o přeměně všech akcií Společnosti, tj. všech emitovaných listinných akcií na jméno na zaknihované akcie. Představenstvo Společnosti vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali všechny listinné akcie na jméno emitované Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hod., ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy. Při odevzdání akcií je akcionář povinen sdělit společnosti identifikaci majetkového účtu včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s., na který mají být akcie zaevidovány. V Olomouci dne 3.9.2019 Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Úvodní slovo

Alfaprojekt Olomouc a. s. se profiluje jako architektonický ateliér s projektanty všech profesí pro zajišťování všech stupňů projektových dokumentací. Naší hlavní činností je zpracovávání projektů průmyslové výstavby, občanské a bytové výstavby ve všech stupních a územních plánů.
Firma zajišťuje inženýrskou činnost spojenou se získáním rozhodnutí a povolení staveb, včetně dozorů. V současnosti pracuje ve firmě 33 zaměstnanců ve všech profesích.

18 pracovníků má autorizaci v oboru architektura a územní plánování, zahradní architektura, pozemní stavitelství, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Projekty jsou zhotovovány nejmodernějším software a hardware s vlastními copy centrem.

ing.arch. Pavel Vrba, Ředitel společnosti a předseda představenstva

 

Kontaktní údaje

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
17. listopadu 1215/2a
772 00 Olomouc

sekretariát 585 206 060
fax 585 227 166
alfaprojekt(zavinac)alfaprojekt.com

© 2013 Alfaprojekt Olomouc a. s.