Projekt
Projekt
Aktuality
16
05
Představenstvo akciové společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Olomouc, 17. listopadu 1215/2a, PSČ 779 00, IČ : 25 84 92 80 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 16.06.2022 ve 14,00 hodin do zasedací místnosti ve 2. NP sídla společnosti v Olomouci, 17. listopadu 1215/2a.
19
08
Představenstvo akciové společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. se sídlem Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc, IČ 258 49 280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2274 svolává na den 22.9.2021 MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU ve 14,00 hodin do zasedací místnosti ve 2. N.P. na ulici 17. listopadu 1215/2a v Olomouci. Pořad jednání: 1. Zahájení 2. Volba orgánů mimořádné valné hromady 3. Návrh na změnu sídla firmy a provedení změny ve stanovách firmy 4. Diskuse 5. Závěr Prezentace akcionářů bude probíhat 22.9.2021 od 13,30 hodin v místě konání mimořádné valné hromady. Akcionáři při prezentaci předloží doklad totožnosti. Zmocněnec akcionáře se vedle dokladu totožnosti prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem s určením rozsahu zmocnění. Jednání bude přítomna notářka paní JUDr. Vlasta Audyová. V Olomouci 19.8.2021 za představenstvo společnosti Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva

Úvodní slovo

Alfaprojekt Olomouc a. s. se profiluje jako architektonický ateliér s projektanty všech profesí pro zajišťování všech stupňů projektových dokumentací. Naší hlavní činností je zpracovávání projektů průmyslové výstavby, občanské a bytové výstavby ve všech stupních a územních plánů.
Firma zajišťuje inženýrskou činnost spojenou se získáním rozhodnutí a povolení staveb, včetně dozorů. V současnosti pracuje ve firmě 33 zaměstnanců ve všech profesích.

18 pracovníků má autorizaci v oboru architektura a územní plánování, zahradní architektura, pozemní stavitelství, statika a dynamika staveb, technika prostředí staveb, dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Projekty jsou zhotovovány nejmodernějším software a hardware s vlastními copy centrem.

ing.arch. Pavel Vrba, Ředitel společnosti a předseda představenstva

 

Kontaktní údaje

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
17. listopadu 1215/2a
772 00 Olomouc

sekretariát 585 206 060
fax 585 227 166
alfaprojekt(zavinac)alfaprojekt.com

© 2013 Alfaprojekt Olomouc a. s.